Nabídneme Vám optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky.

Read more

Řešíme vztah věřitel-dlužník mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem.

Read more

Zajistíme Vaše pohledávky po splatnosti dříve, než se stanou nedobytnými. Nepřijdete o ně.

Read more

Spolupracujeme s kanceláří exekutora, zajistíme Vám právní a finanční analýzu exekučního řízení.

Read more

Zjistíme informace a majetkové poměry osob i firem. Získáme důkazy pro úspěšné vyřešení Vašeho sporu.

Read more