Odkup pohledávek

Nabídneme Vám optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky.

Jsme připraveni odkoupit zajištěnou pohledávku za firmou či fyzickou osobou. Vzhledem k dlouholeté praxi a úspěšnosti při řešení pohledávek můžeme nabídnout optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky. Přímý odkup pohledávky se provádí na základě smlouvy o postoupení pohledávky, dle § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Stanovení ceny odkupu pohledávky

Kupní cena se vypočítává z nominální hodnoty pohledávek na základě analýzy pohledávky a bonity dlužníka. V zásadě se kupní cena pohybuje v rozmezí 70-85% nominální hodnoty.

Výhody odkupu pohledávky

  • Do pohledávky nemusíte dále investovat čas a peníze.
  • Rychlé řešení vzniklé situace.

Výkupní cena pohledávky

Kupní cena se pohybuje v rozmezí 70-85 % nominální hodnoty a je závislá na stáří pohledávky, na jejím zajištění a majetkových poměrech dlužníka.

Zajištěním pohledávky rozumíme: Směnka, smlouva o zápůjčce, uznání závazku, faktura, soudní rozsudek atd.