Vymáhání pohledávek

Řešíme vztah věřitel-dlužník mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem.

Při tomto řešení vymáhání pohledávek spojeného s fyzickým kontaktem přímo v terénu, současně s využitím našich informací o daném subjektu, dbáme na zachování dobrého jména klienta.

Vymáhání pohledávek pro klienty vykonáváme na základě smlouvy o inkasu dle § 2694 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Proč využít našich služeb pro vymáhání pohledávek?

  • Neúčtujeme náklady spojené s vymáháním pohledávek.
  • Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek, tj. 2-28 %. Splatnost odměny je po úspěšném vymožení pohledávky.
  • Úspěšnost vymáhání pohledávek se pohybuje mezi 80-90 %.
  • Naše síly jsou rovnoměrně rozloženy po celé ČR, SR a několika zemích Evropy.

Orientační přehled odměny u inkasa pohledávek

Naše odměna se stanovuje podle počtu předaných pohledávek, jedná-li se o právnickou či fyzickou osobu a způsobu zajištění pohledávky.

pohledávka do 100.000 Kč 100.000-500.000 Kč 500.000 Kč a více
odměna 4- 8 % 3-25 % 2-20 %