Služby

Naše služby

Nabídneme Vám optimální kupní cenu, která odpovídá skutečné bonitě pohledávky.

Řešíme vztah věřitel-dlužník mimosoudní cestou s odborným a profesionálním přístupem.

Zajistíme Vaše pohledávky po splatnosti dříve, než se stanou nedobytnými. Nepřijdete o ně.

Spolupracujeme s kanceláří exekutora, zajistíme Vám právní a finanční analýzu exekučního řízení.

Zjistíme informace a majetkové poměry osob i firem. Získáme důkazy pro úspěšné vyřešení Vašeho sporu.